PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

De club hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd).

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het e-mail adres info@sassportboezinge.be.

Klik hier om het GDPR document te raadplegen.

D-Sign Studio
Verstraete Graphics
Decuypere